Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • duchDnes, v nedeľu 8.06.2014, je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Zajtra, v pondelok 9.06.2014 je Svätodušný pondelok. V pavlínskych farnostiach je to aj sviatok Panny Márie Matky Cirkvi. V tento deň v našom chráme bude sv. omša o 7:00 h (ráno) a o 18:00 h., v Tovarníkoch o 18:30 h a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Dnes, v nedeľu 8.06.2014, táto pobožnosť bude po svätej omši, ktorá začína o 9:00 h.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na KOMORNÝ KONCERT, ktorý bude v stredu 11. júna o 18:00 h v kaplnke kláštora sv. Alžbety. Účinkuje: Lucia Hulová – husle a Robert Hugo – organ (Praha).
 • V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity pri KBS v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Podporme toto podujatie najmä súkromnou modlitbou, ale aj účasťou na svätej omši.
 • V piatok 13.06.2014 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník, bohoslovec František Hronský, prijme diakonské svätenie. Kto by sa chcel zúčastniť na oslavách v Nitre a ísť tam autobusom, môže sa prihlásiť u pani Anny Ďurinovej.
 • V tento deň, v piatok 13.06.2014, bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Tovarník a na budúce, v nedeľu 13.07.2014, otcovia. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. Z tohto dôvodu svätá omša v Malých Bedzanoch v piatok nebude.
 • Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z najničivejších v histórií, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. V našej farnosti na tento úmysel bude možné prispieť do pokladničky, ktorá bude umiestnená na budúcu nedeľu 15.06.2014 v zadnej časti kostola.
 • Pomodlime sa za +Jána Belianského, + Hedvigu Bosákovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00