Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • duchvitrazDnes, 1.06.2014, je prvá nedeľa v mesiaci jún. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
  • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
  • V pondelok 2.06.2014 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac júl, august a september.
  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa budeme denne modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
  • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
  • Na budúcu nedeľu, 8.06.2014, pripadá slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Z tejto príležitosti, bude vo vigíliu slávnosti, v sobotu 7.06.2014 o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame. Z tohto dôvodu ranná svätá omša o 7:00 h nebude.
  • S radosťou vám oznamujeme, že v piatok 13.06.2014 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník, bohoslovec František Hronský, prijeme diakonské svätenie. Kto by sa chcel zúčastniť na oslavách v Nitre a isť tam autobusom, môže sa prihlásiť u pani Anny Ďurinovej.
  • Dnes, v nedeľu 1.06.2014, je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Pomodlíme sa za zosnu +Jozefa Kollárika a + Erik Fačko. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00