Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • nanebovstupenie2Dnes, v nedeľu 25.05.2014, májová pobožnosť bude o 8:50 h. pred svätou omšou.
 • V sobotu 31.05.2014 o 10:30 h. Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy vyslúži našim birmovancom Sviatosť birmovania. Deviatnik pred sviatosťou birmovania v našej farnosti bude dnes, v nedeľu 25.05.2014, o 10:20 h. Od pondelka 26.05.2014 deviatnik a nácvik všetkých birmovancov začne o 16:30 h. Spoveď birmovancov, ich rodičov a príbuzných bude v piatok 30.05.2014 od 16:00 h.
 • Tento týždeň vo štvrtok 29.05.2014 pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu 28.05.2014 o 18:00 h. V deň slávnosti, vo štvrtok 29.05.2014 sväté omše budú slúžené:
  • farský chrám o 7:00 h a o 18:00 h.,
  • Malé Bedzany o 17:00 h.,
  • Tovarníky o 18:30 h.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Na budúcu nedeľu 1.06.2014 sa z rozhodnutia biskupského úradu uskutoční zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na KOMORNÝ KONCERT, ktorý bude v utorok 27.05.2014 o 18:00 h v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého. Účinkuje: Jordana Palovičová – klavír (Bratislava) a Václav Vonášek – fagot (Praha). 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00