Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes, v nedeľu 18.05.2014, májová pobožnosť bude o 8:50 h. pred svätou omšou.
  • Dnes, v nedeľu 18.05.2014, na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie.
  • Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu.
  • V piatok 23.05.2014 začíname o 16:30 h deviatnik pred sviatosťou birmovania v našej farnosti. Na deviatnik a nácvik pozývame všetkých birmovancov. Sviatosť birmovania vyslúži našim birmovancom Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy v sobotu 31.05.2014 o 10:30 h.
  • Malé Bedzany: Od tohto týždňa opäť pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu budú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
  • Úmysly sv. omší v mesiaci jún 2014 nájdete tu.
  • Pomodlime sa za +Jozef Vavrík, +Emília Fleischerová: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00