Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • fatimskáLoretánske litánie sa modlíme pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou sv. omšou. Dnes, v nedeľu 11.05.2014, májová pobožnosť bude o 10:20 h. pred slávnostnou svätou omšou.
  • Na budúcu nedeľu 18.05.2014 na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie.
  • V pondelok 12.05.2014 začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie, podľa ročného programu. Prvé stretnutie sa začne v pondelok 12.05.2014 o 16:30 h. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu 17.05.2014 od 9:00 h.
  • Rodičov birmovancov pozývame na stretnutie do kostola v pondelok 12.05.2014. V programe bude o 18:00 h svätá omša s prednáškou pre rodičov a organizačné pokyny.
  • 13. mája pripadá na utorok. Večeradlo začne o 17:00 h a po svätej omši zrealizujeme v tomto roku prvý fatimský sprievod s májovou pobožnosťou. V modlitbe nás budú sprevádzať matky.
  • Dnes, v nedeľu 11.05.2014, sa uskutoční zbierka na seminár. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Pomodlime sa za +Etelu Trizmovú: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00