Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.4.2010

18. April 2010
  • Dnes o 15:00 hod bude katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí a po nej osobné stretnutie s týmito rodičmi.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari pozýva na otvárací koncert Topoľčianskej hudobnej jari, ktorý bude v pondelok 19. apríla 2010 o 18:00 hod v Spoločenskom dome.
  • Farský úrad spolu s mládežou našej farnosti pozýva deti od 6 do 15 rokov na letný detský kresťanský tábor. Tento rok sa tábor uskutoční v lokalite Kubrica pri Trenčíne v termíne 3. až 9. júla 2010. Cena za dieťa je 85 €. Bližšie informácie o tábore sú na prihláške. Rodičia môžu svoje deti na tábor prihlásiť prostredníctvom návratky alebo osobne na farskom úrade.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým milodarcom už teraz vyslovujem „Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00