Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • madonaLoretánske Litánie sa modlíme pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou sv. omšou. Vo štvrtok 8.05.2014 svätá omša bude vo farskom chráme o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť.
 • Tovarníky:Vo štvrtok 8.05.2014 svätá omša bude v Tovarníkoch o 10:00 h.
 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 11.05.2014. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Miroslav Hruška OSPPE z Trnavy bude o 10:30 h. Na oslavy sa pripravíme trojdním
  • Štvrtok 8.05.2014
   • 8:30 h poklona
   • 9:00 h svätá omša
  • Piatok 9.05.2014
   • 18:00 h svätá omša
   • 20:00 h Krížová cesta na Kalvárii  
  • Sobota 10.05.2014
   • 18:00 h svätá omša
   • 19:00 h Akatist
 • Podľa ročného programu pre birmovancov, v piatok, sobotu a nedeľu 9.-11.05.2014 sa uskutoční duchovná obnova pre birmovancov:
  • v piatok 9.05.2014 o 20:00 h Krížová cesta na Kalvárii,
  • v sobotu 10.05.2014 o 9:00 h program v kostole,
  • v nedeľa 11.05.2014 o 10:30 h svätá omša.
 • Stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v pondelok 12.05.2014. V programe bude o 18:00 h svätá omša s prednáškou pre rodičov a organizačné stretnutie.
 • Vo štvrtok 8.05.2014 sa uskutoční cyklotúra nad Neusiedler see v Rakusku cca 60 km. Záujemcov prosíme, aby sa dnes zapísali v sakristii. Podrobnosti u Pátra Róberta.
 • V kultúrnom dome v Preseľanoch 8., 17., a 18. mája o 19:00 h sa uskutoční divadlo o Boháčovi a Lazárovi. Telefónne číslo na ktoré si môžete objednať lístok je na plagáte.
 • V zadnej časti kostola sa nachádza petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda, aby žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nenazývalo manželstvom. Petícia sa vzťahuje aj na výchovu detí. Kto by chcel podporiť túto aktivitu môže tak urobiť zapísaním sa na hárok v zadnej časti kostola.   
 • Na budúcu nedeľu 11.05.2014 sa uskutoční zbierka na seminár. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00