Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.4.2014

28. April 2014

 

 • milosrdDnes, v nedeľu 27.04.2014, o 15:00 h bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša.

 • Podľa ročného programu pre prvoprijímajúce deti, v pondelok 28.04.2014 sa uskutoční v kostole o 18:00 h stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. V programe bude svätá omša s prednáškou pre rodičov a organizačné stretnutie.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari, ako spoluorganizátor 1. Topoľčianskeho jazzového festivalu Vás pozýva na jeho koncert, ktorý bude v utorok 29. apríla o 19:00 h v Dome kultúry.

 • V stredu 30.04.2014 o 18:00 náš organista Marek Mosnár vás pozýva do nášho farského kostola sv. Ladislava a Gorazda na absolventský koncert.

 • Vo štvrtok 1.5.2014 pozývame na farskú túru z Duchonky na Podhradie a späť. Odchod autami od farského kostola o 10:00 h. Informácie u P.Róberta.

 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Krakowa a soľnej bane vo Wieliczke a do iných pútnických miest v Poľsku bude v sobotu 3.05.2014 o 4:30 h pri Základnej škole sv. Ladislava.

 • Vo štvrtok 1.05.2014 začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou. Vo štvrtok 1.05.2014 svätá omša bude vo farskom chráme o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť. Tovarníky:Vo štvrtok 1.05.2014 svätá omša bude v Tovarníkoch o 10:00 h.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch v piatok od 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 11.05.2014. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Miroslav Hruška OSPPE z Trnavy bude o 10:30 h. Na oslavy sa pripravíme trojdním.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch vás pozýva na púť zaľúbených a manželov k Sedembolestnej v pútnickom chráme v Topoľčanoch, v sobotu 3. mája 2014. Program púte sú na webovej stránke farnosti.

 • V zadnej časti kostola sa nachádza petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda, aby žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nenazývalo manželstvom. Petícia sa vzťahuje aj na výchovu detí. Podrobnosti a pokyny, ako vyplniť petíciu sú na obidvoch stranách hárku, okrem toho v zadnej časti kostola sa nachádza letáčik, ktorý si môžete vziať.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00