Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.3.2010

28. March 2010
  • Dnes je v našom farskom kostole od 14:00 do 17:30 hod. veľkonočná svätá spoveď. O 18:00 hod bude dodatočná sv. omša.
  • Dnes bude krížová cesta o 15:00 hod. na Kalvárii.
  • Chorých budeme spovedať v Topoľčanoch v pondelok od 9:00 hod. a v Tovarníkoch od 9:30 h.
  • Od pondelka 29. marca sa začína Veľký týždeň, v ktorom svätá Cirkev slávi tajomstvo spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch.
  • Pôstne obdobie pokračuje do Zeleného štvrtku, kedy sa večernou sv. omšou začína Veľkonočné trojdnie, ktoré vrcholí vo Veľkonočnej vigílii.
  • Na Veľký piatok platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  • Na Veľký piatok bude krížová cesta na Kalvárii o 12:00 hod.. V tento deň sa taktiež začína aj Novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Modlitba k Božiemu Milosrdenstvu bude o 21:30 a na Bielu sobotu o 15:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu sa bude konať farská ofera, za všetky milodary už teraz vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00