Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.4.2014

13. April 2014
 • Dnes, v nedeľu 13.04.2014, vo farskom chráme bude vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 h do 17:30 h.
 • Dnes, v nedeľu 13.04.2014, bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Krížová cesta dnes, v nedeľu 13.04.2014, bude o 15:00 h na Kalvárii a sprevádzať v nej nás budú učitelia.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v pondelok 14.04.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 •  Na Zelený štvrtok, 17.04.2014,  sv. omša na pamiatku Pánovej večere začne o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok, 18.04.2014, bude nasledujúci program:
  • 12:00 h Krížová cesta na Kalvárii,
  • 15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany,
  • 17:30 h Lamentácie – Farský chrám,
  • 21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám ,
  • Po obradoch poklona pri Božom hrobe bude
   • Farský chrám do 22.00 h.,
   • Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
 • Na veľký piatok je prísny pôst záväzný od 18 do 60 rokov života a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov záväzné od 14 rokov do smrti.
 • Na Bielu sobotu, 19.04.2014, bude tento program:
  • 8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
  • 9:00 h Ranné chvály – Farský chrám
  • 12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám,
  • 14:50 h Posvätenie pokrmov Farský chrám,
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu a eucharistická adorácia – Farský chrám
  • 19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám, Malé Bedzany, Tovarníky.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ školy zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky nájdete tu.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ školy zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky nájdete tu.
 • Oznamujeme vám, že bohoslovec František Hronský, syn Františka a Kataríny rod. Hlobickej, narodený v Topoľčanoch, bývajúci v Topoľčanoch, seminarista Kňazského seminára v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Na nedeľu zmŕtvychvstania Pána, 20.04.2014, bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Tibor Šimrák, +Anna Toplanská, +Darina Valková,. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00