Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.4.2014

5. April 2014
 • zajatiePozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa tento týždeň budeme modliť
  • v našom farskom kostole v piatok po svätej omši o 18:30 h.
  • v Tovarníkoch v stredu o 18:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v sobotu o 16:30 h a v nedeľu o 15:00 h.

Dnes, v nedeľu 6.04.2014, krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii. V piatok nás bude sprevádzať mládež, najmä pozývame birmovancov.

 

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Topoľčany srdečne pozýva v stredu 9. apríla 2014 mužov bez rozdielu veku, stavu a postavenia na duchovnú obnovu spojenú so svätou omšou a modlitbami otcov vo farskom kostole. Svätá omša začne o 18:30 h, po nej budú modlitby otcov a možnosť svätej spovede.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Veľkonočný koncert, na ktorom odznie dielo Jozefa Haydna „Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži“. Účinkuje Jaroslav Tuma – klavichord a Július Krajčík – recitácia. Koncert bude vo štvrtok 10. apríla o 19:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 9.04.2014 od 17:30 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 18:00 h. Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 10.04.2014 svätá omša v Tovarníkoch nebude.
 • Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 12.04.2014 o 16:30 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 12.04.2014 o 16:30 h. Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 11.04.2014 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v pondelok 14.04.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu v nedeľu 13.04.2014 od 14:00 h do 17:30 h. V tento deň, v nedeľu 13.04.2014, bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ školy zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky nájdete tu.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky nájdete tu.
 • Naša farnosť 3.-4.05.2014 organizuje pútnický zájazd do Krakova a soľnej bani vo Wieliczke. Podrobnosti sú na plagáte.  
 • Pomodlime sa za zosnulú +Annu Siváčkovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00