Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.3.2010

14. March 2010
  • Krížová cesta bude dnes o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  • Vo štvrtok 18. marca bude v našej farnosti kanonická vizitácia.Vykonávať ju bude otec bp. Marián Chovanec. Toho dňa o 16:00 h bude stretnutie s otcom biskupom v Cirkevnej Základnej škole a pri tejto príležitosti bude možné sa ho na čokoľvek spýtať. O 18:00 h bude vo farskom kostole svätá omša, ktorú bude slúžiť Otec biskup. Na túto svätú omšu všetkých srdečne pozývame.
  • Krížová cesta v našom farskom kostole bude v piatok o 7:15 h pre deti, o 17:30 a o 19:00 h pre mládež.
  • Riaditeľka Materskej školy – Lipová ulica, oznamuje, že prebieha zápis deti do materskej školy k 1. septembru 2010. Zápis konči 15. 03. 2010.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00