Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 30.3.2014

29. March 2014
  • vo farskom kostole v piatok o 17:30 h.
  • v Tovarníkoch v piatok o 17:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a v nedeľu o 15:00 h.

na Kalvárii nás budú sprevádzať členovia farskej rady a v piatok 4.04.2014 prvoprijímajúce deti.

 

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci apríl. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok od 17:30 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • V sobotu 5.04.2014 v pútnickom chráme v Topoľčanoch sa uskutoční púť starých rodičov k Sedembolestnej Panne Márii. Podrobnosti sú na nástenke pred kostolom.
 • Tovarníky: Nakoľko bol zmenený čas na letný, sväté omše v Tovarníkoch budú slúžené mimo nedele o 18:30 h.
 • Malé Bedzany: Nakoľko bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše budú slúžené mimo nedele o 17:00 h.
 • Naša farnosť 3.-4.05.2014 organizuje pútnický zájazd do Krakova a soľnej bane vo Wieliczke. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Dnes, v nedeľu 30.03.2014,  je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci apríl 2014 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Darinu Mišútovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00