Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.3.2014

22. March 2014
 • anjelMáriaPozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlievame 
  • vo farskom kostole v piatok o 17:30 h.
  • v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a v nedeľu o 15:00 h. 

Krížová cesta dnes, v nedeľu 23.03.2014, bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V piatok 28.03.2014 vo farskom chráme nás budú sprevádzať členovia farskej rady.

 

 • Na utorok 25.03.2014 pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše vo budú slúžené:
  • Malé Bedzany 16:30 h.,
  • Tovarníky 17:30 h.,
  • Farský chrám 18:00 h.

Tento deň začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti.

 • Malé Bedzany: V nedeľu 30.03.2014 o 10:00 h v kostole v Šenkviciach bude slúžená svätá omša z príležitostí 60. výročia úmrtia + vdp. Alfonza Paulena, rodáka z Malých Bedzian.
 • Každý pondelok sa v našom farskom chráme pred svätou omšou modlievame ruženec k Panne Márii Sedembolestnej.
 • Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 29./30.03.2014 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.
 • Na budúcu nedeľu 30.03.2014 bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na otvárací koncert jubilejného 20. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari, ktorý bude v utorok 25. marca o 18.00 h v Spoločenskom dome. Na programe je piesňová tvorba Jána Levoslava Bellu v podaní súboru Albrechtina z Bratislavy.
 • Pomodlime sa za zosnulých +Margitu Belákovú, +Milana Štritza. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00