Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 16.3.2014

15. March 2014
  • vo farskom kostole v piatok o 17:30 h.
  • v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h a v nedeľu o 15:00 h.

   Krížová cesta dnes, v nedeľu 16.03.2014, bude o 15:00 h v  našom farskom kostole sv. Ladislava a Gorazda. V piatok 21.03.2014 vo farskom chráme nás budú sprevádzať ženy z našej farnosti.

 • Na stredu 19.03.2014 pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše budú slúžené nasledovne:
  • vo farskom chráme o 7:00 h a o 18:00 h.
  • v Malých Bedzanoch o 16:30 h
  • v Tovarníkoch o 17:30 h.
 • Vo štvrtok 20.03.2014 po svätej omši v našom farskom kostole bude prednáška s premietaním o bývalom Topoľčianskom farárovi, dr. Jánovi Bundalovi. Prednášku pripravil vdp. Dušan Dúbravický.
 • V sobotu 22.03.2014 pozývame na farskú túru na Marhát. Odchod je plánovaný o 13:00 h od kostola. Záujemcovia môžu získať informácie u pátra Róberta.
 • Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 31.05.2014 o 10:30 h.
 • V zadnej časti kostola sa nachádzajú obálky „Pôstna krabička pre Afriku 2014.“ Ide o dobrovoľný finančný príspevok pre deti v Ugande. Bližšie informácie sú na webovej stránke charity a vo vnútri obálky.
 • Tovarníky: Ďakujeme sponzorovi, za šesť nových stoličiek do presbytéria nášho kostola. Pán Boh zaplať.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Gizelu Kmeťovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00