Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.3.2014

2. March 2014
 • liturgiaVyloženie Sviatosti oltárnej bude dnes, v nedeľu 2.03.2014, od 15:00 h do 17:00 h.
 • Tento týždeň máme Popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.

  Na pôstne obdobie sa v farskom chráme pripravíme trojidním, a to: popoludňajšou poklonou v nedeľu a poklonou, ktorá bude po svätej omši v pondelok a v utorok.

  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

 • V pondelok 3.03.2014 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2014.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme:
  • v Tovarníkoch v pondelok 3.03.2014 od 16:30 h., po spovedi bude svätá omša.
  • v Malých Bedzanoch v stredu 5.03.2014 od 16:00 h.,
  • vo farskom kostole hlavne v utorok od 17:00 h. 
 • Tovarníky: Svätá omša na popolcovú stredu 5.03.2014 bude slúžená v Tovarníkoch o 17:00 h.
 • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť
  • v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h.,
  • v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:00 h.,
  • v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
 • Na budúcu nedeľu, 9.03.2014, Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii.
 • V nedeľu 9.03.2014 po svätej omši, ktorá začína o 10:30 h., bude príprava dospelých na sviatosť birmovania.
 • Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy.
 • Na budúcu nedeľu, 9.03.2014, bude zbierka na charitu.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Evu Daškovú Podoliakovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci marec 2014 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00