Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.2.2010

14. February 2010
  • Tento týždeň máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína 40 dňové pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.
  • Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená, že tí, ktorí dovŕšili 18-sty rok života sa môžu nasýtiť iba raz na deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň deň prísneho zdržiavania sa mäsitého pokrmu.
  • Pobožnosť krížovej cesty bude v našom farskom kostole v piatok o 7:15 pre deti a pred večernou sv. omšou o 17:30.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
  • V pondelok (utorok) bude adórácia na ukončenie fašiangového obdobia a zároveň úvod do pôstneho času.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00