Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 16.2.2014

16. February 2014
  • peterklucOznamujeme vám, že hody v našom farskom chráme budeme tento rok sláviť v nedeľu 11.05.2014.
  • Malé Bedzany: Hody v Malých Bedzanoch budeme tento rok sláviť v sobotu 6.09.2014 o 10:00 h. Slávnostná svätá omša bude aj v nedeľu 7.09.2014 o 8:00 h.
  • Tovarníky: Hody v Tovarníkoch budeme tento rok sláviť v nedeľu 14.09.2014. Slávnostná svätá omša bude o 10:00 h.
  • Prvé sväté prijímanie bude tento rok v našej farnosti v nedeľu 18.05.2014 na svätej omši o 10:30 h.
  • Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 31.05.2014.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu programu týždňa manželstva v našej farnosti. Srdečné Pán Boh zaplať.
  • Pomodlíme sa za zosnulých +Petronelu Lakatošovú a Eduarda Belkoviča. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00