Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 31.1.2010

1. February 2010
  • Dnešná nedeľa je Nedeľou Katolíckej Univerzity. Pri tejto príležitosti sa koná zbierka na Katolícku univerzitu. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
  • V utorok 2. februára je sviatok Obetovania Pána. V tento deň bude posviacka hromničných sviec.
  • V stredu 3. februára je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri rannej sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.
  • Tento týždeň mame prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme vo štvrtok – v Malých Bedzanoch o 16:30 hod., v Tovarníkoch o 16:30 hod. a vo farskom kostole o 17:30 hod.
  • Pozývame mladých, ktorí by sa chceli zúčastniť v dňoch 5. – 7. februára duchovnej obnovy v Malej Hradnej, nech sa prihlásia na farskom úrade do stredy tohto týždňa.
  • Riaditeľstvo Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch oznamuje žiakom 9. ročníka ako aj starším absolventom základných škôl, že v školskom roku 2010/11 majú možnosť štúdia vo viacerých umeleckých odboroch.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00