Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 24.1.2010

24. January 2010
  • Dnes sa koná mimoriadna zbierka na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením v Haiti. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
  • V pondelok bude po večernej sv. omši adorácia vedená cez bratstvo adorátorov, na ktoré všetkých srdečne pozývame.
  • Z rozhodnutia zasadnutia Konferencie Biskupov Slovenska nasledujúca nedeľa 31. januára 2010 bude Nedeľou Katolíckej Univerzity. V túto nedeľu 31.januára bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na Katolícku Univerzitu v Ružomberku.
  • Naša farnosť organizuje duchovné cvičenia pre mládež, ktoré sa uskutočnia na chate v Malej Hradnej pri Bánovciach nad Bebravou od 5.-7.februára 2010 (piatok- nedeľa). Podrobnosti sú na plagáte.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00