Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 19.1.2010

18. January 2010
 • Od pondelka 18. januára do 25. januára 2010 sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa aj my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí: „Aby sme všetci jedno boli“. Tomuto cieľu má nám poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.
 • Pripomíname, že od 15. januára 2010 sa uskutočňuje zápis žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy. Podrobnosti sa nachádzajú na nástenke.
 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka je v nedeľu 24. januára 2010 mimoriadna dobrovoľná zbierka na pomoc ľuďom postihnutých zemetrasením v Haiti
 • Poriadok sv. omší

  Farský kostol

  Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

  Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

  Streda 07:00 (školská)

  Sobota 07:00, 18:00

   

  Malé Bedzany

  Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

  Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

   

  Tovarníky

  Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

  Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00