Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.1.2010

5. January 2010
  • Dnes je prvá  nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Sviatosti oltárnej bude od 15:00 h do 17:00 h.
  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 8.01.2010. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude o 7:00 h ráno.
  • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môže do 6. januára 2010.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00