Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.12.2009

29. December 2009
  • Ďakujem všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí sa pričinili k vianočnej výzdobe v našom kostole – “Pán Boh zaplať” za vašu námahu. Ďakujem taktiež za darovanie stromčekov.
  • Ďakujem tiež deťom a aj animátorom, ktorý koledovali v našej farnosti. Nech novonarodený Pán všetkým štedro odplatí ich námahu.
  • Na koniec starého roka 2009 bude večerná sv. omša 17:00 h. Pri svätej omši je ďakovná pobožnosť, a ten, kto sa pri nej zúčastni spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. O 23:30 h bude vyložená vo farskom kostole sviatosť oltárna k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
  • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 6. januára.
  • Pri svätej omši 1. 01. 2010 sa bude na úvod spievať hymnus „Duchu Svätý, príď z neba“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00