Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.12.2009

22. December 2009
  • Dnes sa v našom farskom kostole od 14:00 hod. do 17:30 hod. bude konať spoločná vianočná sv. spoveď. Po sv. spovedi bude dodatočná sv. omša o 18:00 hod.
  • Pozývame deti aj dospelých na roráty, ktoré sú o 7:00 hod.
  • Chorých, ktorí boli prihlásení prijať sviatosť zmierenia budeme spovedať v pondelok od 9:00 hod. a v Tovarníkoch od 14:00 hod.
  • Dňa 24.12.09 po rannej sv. omši si môžu veriaci našej farnosti zakúpiť za symbolickú dobrovoľnú sumu vianočné výrobky žiakov školského klubu detí pri Základnej škole sv. Ladislava, ktoré vyrobili počas adventného obdobia a chcú touto dobrovoľnou zbierkou prispieť na Dobrú Novinu pre deti, ktoré potrebujú našu pomoc. Výrobky budú vystavené pri vchode do kostola. Za vaše príspevky vopred ďakujú deti našej školy.
  • V piatok na slávnosť Narodenia Pána bude pred sv. omšou o 10:30 hod. jasličková pobožnosť. V tento deň sa bude v celej farnosti konať farská ofera. Za milodary vyslovujem Srdečné „Pán Boh zaplať“.
  • Na sviatok sv. Štefana 26.12.09 bude v našom farskom kostole na sv. omši o 9:00 hod. spievať zbor z kostola Nanebovzatia Panny Márie.
  • V tento deň sa bude v našej farnosti koledovať. Je to celoslovenská aktivita. Deti spevom a vinšami ohlasujú narodenie Krista Pána. Koledovanie je spojené so zbierkou pre deti v Afrike. Tí, ktorí sú ochotní koledníkov prijať, nech sa prihlásia v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00