Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.12.2009

14. December 2009
  • Pozývame deti aj dospelých na roráty, ktoré  sú v týždni vždy o 7:00 hod.
  • Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí v našej farnosti, a preto prosím, aby ste do budúcej nedele v sakristii nahlásili tých, ktorí tieto sviatosti chcú prijať.
  • Predvianočný  deviatnik v rodinách sa koná od 15.12. – 23.12.2009.
  • Predvianočná  spoveď v našom farskom kostole bude v nedeľu 20.12.2009 (od 14:00 hod.) v Tovarníkoch v túto stredu od 16:30 hod. a v Malých Bedzanoch vo štvrtok od 17:00 hod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00