Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 6.12.2009

6. December 2009

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude od 15.:00 do 17:00 hod.


Pozývame všetky deti na roráty o 7:00 hod. ráno.


V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január a február.


V stredu slávi svoje meniny páter Wieslaw, kaplán našej farnosti. Odporúčam ho vašim modlitbám.


Tento týždeň v stredu, v piatok  a v sobotu máme zimné kántrové dni, záväzný je iba jeden deň.


Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na vianočný koncert Speváckeho zboru Technik Akademik, ktorý bude vo štvrtok 10.decembra 2009 o 19:30hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.


Fatimský deň tento mesiac pripadá na nedeľu. Modlitba sv. ruženca vo forme Večeradla bude o 15:00 hod. a po nej dodatočná sv. omša.


Predvianočný Deviatnik v rodinách sa koná od 15. do 23.decembra.


Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí našej farnosti a preto prosím, aby ste v sakristii nahlásili tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00