Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.11.2009

1. December 2009

V celej našej farnosti prebieha zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme “Pán Boh zaplať”!

Pozývame všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku na roráty o 7:00 hod. Odporúčame, aby sa ich deti zúčastňovali v čo najväčšom počte.

Dňa 5.12.2009, t.j. v sobotu srdečne pozývame na večernú sv. omšu, po ktorej bude stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou. Ak by ešte okrem toho chceli dať rodičia deťom darčeky prostredníctvom nášho Mikuláša, nech ich prinesú označené menom dieťaťa na faru.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu v Malých Bedzanoch o 16:30 hod. v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30 hod. a vo farskom kostole vo štvrtok od 17:30 hod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00