Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.10.2009

26. October 2009

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme ruženec každý večer o 17:30 hod. okrem stredy, kedy bude po rannej sv. omši. Podobne aj v dnešnú nedeľu bude ruženec o 15:00 hod.Pamätajme, že v októbri každý deň môžu získať plnomocné odpustky tí, ktorí sa pomodlia aspoň päť desiatkov a k modlitbe pridajú nábožné rozjímanie o ružencových tajomstvách.

V nedeľu na sviatok Všetkých svätých bude dušičková pobožnosť na Novom cintoríne o 14:00 hod., na Starom cintoríne o 16:30 hod., v Tovarníkoch o 15:00 hod. a v Malých Bedzanoch v pondelok 2.11. po svätej omši.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00