Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.9.2009

26. September 2009

V utorok 29.9.2009 na sviatok svätých archanjelov pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Najsvätejšia Sviatosť bude vyložená ráno po dodatočnej sv. omši o 7:00 hod. O 17:00 hod. bude spoločná adorácia a o 18:00 hod. požehnanie so sviatosťou a večerná sv. omša.

Taktiež v utorok bohoslovec 2. ročníka František Hronský prijme v seminárnej kaplnke reverendu. Odporúčame ho vaším modlitbám.

Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby ruženca. Modliť sa budeme cez týždeň od 1. októbra vždy o 17:30 hod.

Tento mesiac máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme vo štvrtok: v Malých Bedzanoch od 16:30 hod., v Tovarníkoch od 16:30 hod. a vo farskom kostole od 17:30 hod.

Nitriansky samosprávny kraj, Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch a rím.-kat. farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch vás pozývajú na prehliadkový koncert chrámových speváckych zborov a chrámových speváckych skupín okresu Topoľčany, ktorý sa uskutoční v sobotu 3. októbra o 10:30 hod. vo farskom kostole.

Budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci október, preto pri všetkých sv. omšiach našej farnosti sa bude konať pravidelná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné “Pán Boh zaplať”.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00