Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.2.2014

10. February 2014
 • lurdska_kostolOd 10. do 16.02.2014 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom, ktorý je na nástenke a aj na letáčiku v zadnej časti kostola. Všetkých srdečne pozývame k účasti na programe.
 • V pondelok 10.02.2014 po svätej omši bude adorácia rodín so spevmi chvál.
 • V utorok 11.02.2014 máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť.
 • Vo štvrtok 13.02.2014 bude u nás kňazská rekolekcia. O 9:00 h bude vyložená Oltárna sviatosť k súkromnej poklone a o 9:30 h začne svätá omša s kňazmi dekanátu. V tento deň, modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h a následne dodatočná svätá omša. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia a nabudúce Farská rada.
 • Z dôvodu kňazskej rekolekcie svätá omša v Tovarníkoch bude v stredu a nie vo štvrtok.
 • V piatok 14.02.2014, v rámci týždňa rodín, po svätej omši bude valentínska katechéza pátra Róberta s názvom „Môžu byť zaľúbení spasení?“. Na tento deň (v piatok 14.02.2014) pripadá II. výročie založenia ružencového bratstva, preto po prednáške bude stretnutie všetkých členov ružencového bratstva.
 • V sobotu 15.02.2013 o 15:00 v Kultúrnom dome v Tovarníkoch sa uskutoční karneval – nie len pre deti.
 • V nedeľu 16.02.2014 o 10:30 h ukončíme týždeň manželstva svätou omšou s účasťou detí.
 • V tomto roku budeme organizovať dva pútnické zájazdy:
  • 3.- 4.05.2014 (sobota a nedeľa) do Krakowa a soľnej bane vo Wieliczke.
  • 15.09.-26.09.2014 do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Na tento pútnický zájazd je možné sa už prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na nástenke a na letáčiku v zadnej časti kostola.
 • Predbežne informujeme, že detský kresťanský tábor sa uskutoční v rekreačnom zariadení na Ostrom Grúni od 6. do 12. júla 2014.
 • Minulý mesiac sme pokračovali v prípravných prácach na obnovu Kalvárie. Previedli sme zameranie všetkých objektov Kalvárie a ich fotodokumentáciu.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci február 2014 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00