Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)
7.00 hod.    Sv. omša

8.00-13.30hod.    Adorácia – Cirkevná základná škola sv. Ladislava

13.30 -17.00 hod.  Tichá adorácia

17.00 – 18.00 hod. Spoločná adorácia

18.00 hod. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

Kostol sv. Ladislava a Gorazda Topoľčany

Plagát


Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00