Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.2.2014

2. February 2014
 • svrodinaVyloženie Sviatosti oltárnej bude dnes, v nedeľu 2.02.2014, od 15:00 h. do 17:00 h.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • V pondelok 3.02.2014 je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.
 • V sobotu 8.02.2014 páter Wieslaw na svätej omši o 16:00 h vo farskom chráme oslávi svoje 50-te narodeniny. Srdečne všetkých pozývame. V tento deň ranná svätá omša nebude.
 • Od 10.-16.02.2014 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom.
 • V utorok 11.02.2013 máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť.
 • Predbežne informujeme, že detský, kresťanský tábor sa uskutoční v rekreačnom zariadení na Ostrom Grúni od 6. do 12. júla 2014.
 • V tomto roku budeme organizovať dva pútnické zájazdy:
  • 3.- 4.05.2014 (sobota a nedeľa) do Krakowa a soľnej bane vo Wieliczke.
  • 15.09.-26.09.2014 do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Na tento pútnický zájazd je možné sa už prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na nástenke a na letáčiku v zadnej časti kostola.
 • Dnes, v nedeľu 2.02.2014, je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Ľudmilu Vučenovičovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00