Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 26.1.2014

25. January 2014
  • jboscoPripomíname, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej Cirkevnej základnej školy sv. Ladislava bude do 15.02.2014 v pracovných dňoch v čase od 8:00 h – 15:30 h na riaditeľstve školy.
  • Na budúcu nedeľu, 2.02.2014, je sviatok Obetovania Pána. V tento deň na svätých omšiach bude posviacka hromničných sviec. Na svätú omšu o 10:30 h pozývame najmä deti, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie. Prvoprijímajúce deti, nech si so sebou, na svätú omšu prinesú sviece.
  • Taktiež, na budúcu nedeľu, 2.02.2014, bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Sestry Vincentky pozývajú na duchovné cvičenia pre skupinky Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: 
    • v Nitre 6.-9.02.2014
    • v Bijacovciach 4.-7.09.2014 alebo 11.-14.09.2014

  Záujemcovia nech sa prihlásia u pani Viery Tuhej.

  • V pondelok 27.01.2014 v našom farskom kostole bude slúžená svätá omša v rámci celoslovenského programu „ZA ŽIVOT“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00