Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 19.1.2014

18. January 2014
  • pustovnikZákladná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy prebieha od 15.01. do 15.02.2014 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.
  • V utorok 21.01.2014 po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Tentokrát bude zameraná na celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Všetkých srdečne pozývame. 
  • V minulom týždni vo farskom kostole boli prevedené práce spojené s obnovou zlyhávajúceho kúrenia. Výmenu kotla a iné práce s tým spojené sme uhradili z farských prostriedkov.
  • Topoľčany: Za zadnými lavicami, z oboch strán lavíc, sú na poličkách  umiestnené Jednotné katolické spevníky, ktoré môžete používať počas bohoslužieb. Spevníky prosíme po bohoslužbách vrátiť na pôvodné miesto. Pri tejto príležitosti, za tento sponzorský dar vyslovujeme: Pán Boh zaplať. 
  • Pomodlime sa za zosnulého +Rudolfa Oravca. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00