Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.1.2014

13. January 2014
 • krstDo Pastoračnej rady našej farnosti na obdobie jedného roka boli menovaní dňa 11.01.2014: 

  • za Topoľčany: členovia Ekonomickej rady farnostia pán Martin Martoš, pán Peter Pargáč, pani Andrea Šrámeková, pani Anna Čergeťová a pani Eva Patrovičová.

  • za mládež z farnosti: Mária Tomková

  • za filiálku Tovarníky: pán Jozef Merašický a pán Anton Detko.

  • za filiálku Malé Bedzany: pani Anna Gabajová a pani Emília Kuková.

 V záležitostiach filialok Tovarníky a Malé Bedzany Farská rada bude pracovať aj zvlášť, tak ako to bolo počas minulého roka 2013. 
Všetkým, ktorí v zložení doterajšej Farskej rady slúžili v našej farnosti svojou radou a prácou, ďakujeme. Novej Farskej rade želáme požehnané plody spolupráce.

 • Na zajtra, pondelok 13.01.2014, pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a nasledne svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce (13.02.2014) Farská rada.

 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou aj v stredu. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 19.01.2014 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorú bude služiť páter Mgr. Miloš Zárecký OT. Všetkých srdečne pozývame.
  Tovarníky: Z dôvodu deviatnika svätá omša vo štvrtok 16.01.2014 v Tovarníkoch bude služená o 17:00 h.

 •  Pannu Máriu, Kráľovnú Pustovníkov, si uctíme na svätej omši vo štvrtok o 18:00 h.

 • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej cirkevnej školy sa uskutoční od stredy 15.01. do 14.02.2014 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:30 h na riaditeľstve školy.

 • Od soboty 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

 • V pondelok 27.01.2014 v našom farskom kostole bude slúžená svätá omša v rámci celoslovenského programu „ZA ŽIVOT“.

 • Pomodlíme sa za zosnulého +Petra Dodávku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00