Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 5.1.2014

5. January 2014
  • trajakraliDnes, 5.01.2014, je prvá nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
  • Posviacka príbytkov bude zajtra, 6.01.2014, na slávnosť Zjavenia Pána. V Malých Bedzanoch ráno po svätej omši a v Topoľčanoch a Tovarníkoch  od 14:00 h.
  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v sobotu 11.01.2014. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 19.01.2014 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
  • V nedeľu 19.01.2014 sa o 16:00 h o 18:30 h v Nitre uskutoční koncert projektu Zbory pod nazvom „Láskou nás prikrývaj“. Lístky si môžete objednať u Márii Tomkovej (alebo na: casopisdom(zavinac)gmail.com).
  • Tovarníky: Koledovanie Dobrej noviny v Tovarníkoch  sa uskutoční dnes, v nedeľu 5.01.2014, po svätej omši.  
  • Tovarníky: Prosíme čitajúcich, aby si prevzali nový rozpis čítaní v sakristii.
  • Úmysly sv. omší v mesiaci január 2014 nájdete tu.
  • Štatistiky farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch v roku 2013 nájdete tu.
  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Gešnábel, +Jozef Štefčík. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00