Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.12.2013

22. December 2013
 • rodinaSviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes, v nedeľu 22.12.2013, od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 • Dnes, v nedeľu 22.12.2013, bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 18:00 h.   
 • Tento týždeň roráty budú v našom farskom chráme v pondelok 23.12.2013 a v utorok, čiže na štedrý deň 24.12.2013 o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých a najmä deti.
 • V tento deň, v utorok 24.12.2013, bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.
 • Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.
 • Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spev kolied všetkých srdečne pozývame.  
 • Vo štvrtok 26.12.2013 na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 9:00 h bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.
 • V tento deň, vo štvrtok 26.12.2013, sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.
 • V pondelok 30.12.2013 sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2013.
 • V nedeľu 29.12.2013 na svätej omši o 9:00 h bude účinkovať v našom farskom chráme spevácky zbor GIHON.
 • Na budúcu nedeľu, 29.12.2013, na sviatok Svätej Rodiny počas svätých  omší bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2013 sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára.
 • Ďakujeme všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí pomohli pri upratovaní, výzdobe a stavaní betlehema v našich chrámoch. Ďakujeme taktiež za darovanie stromčekov. Všetkým, ktorí sa  akýmkoľvek spôsobom pričinili vyslovujeme úprimné – „Pán Boh zaplať za vašu námahu.“ 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00