Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.12.2013

15. December 2013
 • niejemiestoPripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.
 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok 20.12.2013 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Od dnes, od nedele 15.12.2013, začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom v rámci deviatnika pred Vianocami.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Záverečný koncert jubilejnej 20. Topoľčianskej hudobnej jesene. Účinkujú študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Koncert sa koná v pondelok 16.12.2013 o 18:00 h v Spoločenskom dome.
 • Základná škola sv. Ladislava a Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša srdečne pozýva všetkých farníkov do školskej jedálne ZŠ sv. Ladislava na adventné kultúrno – spoločenské stretnutie pri hudbe, speve a umeleckom slove, ktoré sa uskutoční 18.12.2013, t.j. v stredu o 16:00 hod. Všetci účinkujúci a organizátori sa tešia na svojich divákov.
 • Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Nácvik deti bude v škole v utorok 17.12.2013 o 14:00 h.
 • V piatok 20.12.2013 po svätej omši sa uskutoční biblická katechéza. Podľa možnosti si prineste so sebou Sväté písmo.
 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
  • Tovarníky – streda 18.12.2013 od 16:30 h
  • Malé Bedzany – sobota 21.12.2013 od 16:00 h
  • farský chrám – nedeľa 22.12.2013 od 14:00 h do 16:00 h od 16:30 h do 17:30 h

 

 • Tovarníky: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Tovarníkoch presúva zo štvrtku 19.12.2013 na stredu 18.12.2013, čiže na deň, v ktorom bude v Tovarníkoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. Svätá omša začne po spovedi.
 • Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku 20.12.2013 na sobotu 21.12.2013) čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. Svätá omša začne po spovedi.
 • Na budúcu nedeľu, 22.12.2013, bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00