Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.12.2013

7. December 2013
 • guadalTento týždeň roráty v našom farskom chráme budú od utorka do piatku o 7:00 h ráno. Srdečne pozývame všetkých veriacich a najmä deti.

 • Dnes, v nedeľu 8.12.2013, vo vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie pozývame o 17:00 h do farského kostola na Akatist k úcte Bohorodičky.
 • Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie tento rok budeme sláviť v pondelok 9.12.2013. Sväté omše budú slúžené:

 

  • farský chrám 7:00 h a  18:00 h.,
  • Tovarníky 17:30 h.,
  • Malých Bedzanoch 16:30 h. 

 

 • V pondelok 9.12.2013 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
 • V utorok 10.12.2013 po večernej svätej omši pozývame na Eucharistickú poklonu.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na piatok 13.12.2013. Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás bude v modlitbách sprevádzať mládež.
 • Malé Bedzany: Tento týždeň v Malých Bedzanoch svätá omša bude vo štvrtok o 16:30 h. (V piatok 13.12.2013 svätá omša nebude.)
 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná
  • vo farskom chráme v nedeľu 22.12.2013,
  • v Tovarníkoch v stredu 18.12.2013 od 16:30 h.,
  • v Malých Bedzanoch v sobotu 21.12.2013 od 16:00 h.

 

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok 20.12.2013 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci december 2013 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Máriu Kostolnú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00