Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Bohu oddaný, vzdelaný, múdry, pracovitý a pritom jednoduchý a srdečný kňaz jezuita Labo je i napriek svojim 78 rokom stále duchom mladý, oplýva optimizmom a humorom. Charizmatickými vlastnosťami si získal srdcia všetkých, ktorí čo len raz mali možnosť počuť jeho kázeň, alebo sa s ním stretnúť osobne. Jeho rozprávanie je mimoriadne pútavé, lebo je to autentické svedectvo toho, čo naozaj prežil. Mal nevšednú príležitosť osobne sa stretnúť a rozprávať s takými osobnosťami, akými nesporne sú sestra Lucia z Fatimy, pápeži Pavol VI., Ján Pavol II.. Š. Labo je aj úspešným publicistom. Napísal niekoľko kníh o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II. (Zabijem pastiera, Lietajúci pútnik 20. storočia I. – VI., Posol lásky a pokoja, a Apoštol národov 20. storočia), ktoré sú nielen dôležitým historickým dokumentom, ale svedčia aj o jeho láske a oddanosti k spomínanému Sv. Otcovi. Srdečne Vás pozývamelabo

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00