Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.12.2013

1. December 2013
  • medajlyDnes, 1.12.2013, začíname adventné obdobie.
  • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.
  • Dnes, v nedeľu 1.12.2013, bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h.
  • V pondelok 2.12.2013 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2014.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 5.12.2013 o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok 6.12.2013 od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
  • Na štvrtok 5.12.2013 o 16:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.
  • Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie tento rok budeme sláviť v pondelok 9.12.2013. Vo vigíliu slávnosti, čiže v nedeľu 8.12.2013 o 17:00 h pozývame do farského kostola na Akatist k úcte Bohorodičky.
  • Dnes (v nedeľu 1.12.2013) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Kto by chcel darovať stromček do kostola, nech to oznámi v sakristii.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00