Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 24.11.2013

1. December 2013
  • kralDnes (v nedeľu 24.11.2013) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Tovarníky: Svätá omša v Tovarníkoch bude tento týždeň v stredu (27.11.2013) o 17:30 h. Vo štvrtok (28.11.2013) v Tovarníkoch svätá omša nebude.
  • Vo štvrtok 28.11.2013 náš páter Martin Lehončák na svätej omši o 18:00 h vo farskom chráme oslávi svoje 40-te narodeniny. Srdečne všetkých pozývame.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert Štátneho komorného orchestra zo Žiliny a Slovenského filharmonického zboru. Spoluúčinkuje Štefan Bučko – recitácia. Koncert sa koná v stredu 27.11.2013 o 18:00 h v Dome kultúry („Čapkáreň“). Koncert je venovaný 1150 výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu.
  • Budúca nedeľa (1.12.2013) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.
  • Na budúcu nedeľu (1.12.2013) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Roráty začínajú v pondelok 2.12.2013. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00