Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.10.2013

21. October 2013
  • Dnes, v nedeľu 20.10.2013, je deň modlitieb za misie.

  • Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
  • Dnes, 20.10.2013, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Jazzový koncert, ktorý bude vo štvrtok 24.10.2013 o 18.00 h v Koncertnej sále Pod radnicou. Účinkujú Štefan Pišta Bartuš + JazzBrothers s vynikajúcim jazzovým klaviristom Antonio Farao (Slovensko, Taliansko, USA).
  • Žiaci a učitelia Základnej školy sv. Ladislava srdečne pozývajú všetkých rodičov na spoločnú modlitbu sv. ruženca a to vo štvrtok 24.10.2013 o 7:15 do farského kostola.
  • Na budúcu nedeľu 27.10.2013 o 14:30 h sa uskutočni farská šarkaniáda. Odmeny dostanú najkrajšie ručne vyrobené šarkany a aj tie, ktoré najvyššie vyletia. Podrobnosti u pátra Róberta. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00