Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.10.2013

13. October 2013
 • fatimskaDnes v nedeľu 13.10.2013 o 15:00 h bude modlitba svätého ruženca vo forme večeradla, o 16:00 h svätá omša a po nej sviečkový sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie. V modlitbe Večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce Zdravotníci. Svätej omši bude predsedať pavlínsky novokňaz, páter Grzegorz Oskwarek OSPPE z Trnavy. K záveru pobožnosti nám udelí novokňazské požehnanie.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na ďalší koncert jubilejného 20. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene, ktorý bude v utorok 15.10.2013 o 18:00 h v Koncertnej sále Pod radnicou. Na programe je Večer operných a operetných melódií. Známe árie zaznejú v podaní sólistov Štátnej opery v Banskej Bystrici a študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.
 • Ruženec sa modlíme
  • vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši,
  • Tovarníkoch o 17:00 h
  • v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 • Vo štvrtok 17.10.2013 po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
 • V piatok 18.10.2013 o 17:30 h pozývame na modlitbu svätého ruženca všetkých birmovancov z našej farnosti.
 • V piatok 18.10.2013 po svätej omši sa uskutoční biblická katechéza. Podľa možnosti si prineste so sebou Sväté písmo.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Čenstochovej, Lichnia a do iných pútnických miest v Poľsku bude v piatok 18.10.2013 o 23:30 h pri Základnej škole sv. Ladislava. Sú ešte voľné miesta.
 • Vincentská rodina srdečne ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“ na Haiti a Honduras. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Na budúcu nedeľu (20.10.2013), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
 • Pomodlíme sa za zosnulého +Tomáša Marku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00