Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.9.2013

14. September 2013
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERANa budúci rok (2014) na sviatosť birmovania pristúpia aj žiaci z ôsmeho ročníka. Zápis birmovancov z ôsmakov a deviatakov, ktorí sa ešte nestihli zapísať bude v pondelok 16.09.2013 po večernej svätej omši ,čiže o 18:45. 
  • Malé Bedzany: V sobotu 21.09.2013 v Malých Bedzanoch na svätej omši o 17:00 h poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. Po svätej omši, ktorá bude slúžená podobne ako minulý rok pri kultúrnom dome, bude stretnutie farníkov z Malých Bedzian a opekačka.     
  • Na budúcu nedeľu, 22.09.2013, na svätej omši o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
  • Pripomíname, že 22.09. 2013 sa v Košiciach uskutoční národný pochod za život. Program je v Katolíckych novinách z minulého týždňa – č. 35. V programe je plánovaná svätá omša pre jednotlivé diecézy v rôznych kostoloch mesta Košice. Pre veriacich z našej diecézy bude slúžiť svätú omšu o 10:30 h v kostole sv. Gorazda Mons. Viliam Judák.
  • V pondelok 23.09.2013 sa v kostole po večernej svätej omši  (o 1845 h.) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí. 
  • Naša farnosť spolu s farnosťou Nanebovzatia Panny Márie 18.-20.10.2013 organizuje pútnický zájazd do Čenstochovej, Lichnia a do iných pútnických miest v Poľsku. Podrobnosti sú na plagáte.
  • Pomodlíme sa za zosnulých: + Mária Bombová, +Agáta Matúšková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00