Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.9.2013

8. September 2013
 • premenenieTovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 15.09.2013. Svätá omša v tento deň začne o 10:00 h. Hlavným celebrantom bude vdp. Vladislav Bednár OT. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.
  • Štvrtok 12.09.2013: 18:30 h – Svätá omša, Eucharistická adorácia
  • Piatok 13.09.2013: Program vo farskom kostole:
   • 17:00 h – Večeradlo
   • 18:00 h – Svätá omša Mariánsky sviečkový sprievod
  • Sobota 14.09.2013 9:00 h – Svätá omša, Pobožnosť Krížovej cesty okolo kostola
 • Dnes, v nedeľu 8.09.2013, nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V našom farskom kostole, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch je sv. omša len o 8:00 h. Po jej skončení o 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Na túto púť srdečne pozývame všetkých farníkov.
 • Autobusu na pútnický zájazd do Šaštína, Kroměříža a na Svatý Hostýn odíde o 7:00 h v nedeľu 15. 09.2013. Máme ešte voľné miesta.
 • Dnes, v nedeľu 8.09.2013, sa uskutoční zbierka na seminár.
 • V rámci deväťdňovej prípravy na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska sa od soboty 7.09.2013 modlíme ruženec k Panne Márií Sedembolestnej.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na piatok (13.09.2013). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie. Malé Bedzany: Z tohto dôvodu svätá omša v malých Bedzanoch sa presúva na štvrtok 12.09.2013.
 • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v sobotu 14.09.2013 bude na Kalvárii o 20:00 hod. krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 • Na budúci rok (2014) na sviatosť birmovania pristúpia aj žiaci z ôsmeho ročníka. Zápis birmovancov z ôsmakov a deviatakov, ktorí sa ešte nestihli zapísať bude v pondelok 16.09.2013 po večernej svätej omši (čiže o 18:45).
 • Pripomíname, že 22.09. 2013 sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Program je v Katolíckych novinách z minulého týždňa – č. 35. V programe je plánovaná svätá omša pre jednotlivé diecézy v rôznych kostoloch mesta Košice. Pre veriacich z našej diecézy bude slúžiť svätú omšu o 10:30 h v kostole sv. Gorazda Mons. Viliam Judák.
 • Septembrové vydanie farského časopisu DOM nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00