Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.8.2013

17. August 2013
  • V nedeľu 15.09.2013 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína, Kroměříža a na Svatý Hostýn. Podrobnosti nájdete na plagáte. Pútnikov zapisujeme v sakristií a u pani Anny Ďurinovej.
  • Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 1.09.2013. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním
    • Piatok 30.08.2013: Svätá omša o 19:30 h., pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach.
    • Sobota 31.08.2013: Svätá omša o 19:30 h., mariánsky sviečkový sprievod po najbližších uliciach.
    • Nedeľa 1.09.2013: Slávnostná svätá omša o 10:30 h.
  • Pomodlime sa za zosnulého + Jozefa Haninu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00