Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Srdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá obetavo pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor v Kubrici pri Trenčíne. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.
  • Zajtra (v pondelok 22.07.2013) na svätej omši večer bude účinkovať hudobná skupina vysokoškolskej mládeže z Moravy – „Paprsky“. Po svätej omši v ich prevedení bude mládežnícky koncert, na ktorý vás srdečne pozývame.
  • Tento týždeň v sobotu 27.07.2013 pripadá v našej farnosti slávnosť sv. Gorazda, patróna farnosti a spolupatróna nášho kostola. Slávnostná sv. omša bude o 8:00 h. Na vigíliu slávnosti, čiže v piatok 26.07.2013 po svätej omši večer bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00