Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Minulý štvrtok (11.07.2013) na svätej omši, našim otcom biskupom Viliamom Judákom, bol dekrétom ustanovený hodnosťou titularnéko kanonika vdp. dekan Jarolím Kročka. Tešíme sa s ním a aj z tejto príležitosti mu vyprosujeme Božie požehnanie do ďalších rokov.
  • Odchod detí do tábora je dnes (v nedeľu 14.07.2013) o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
  • Tovarníky: Vo štvrtok (18.07.2013) v Tovarníkoch svätá omša bude výnimočne o 19:00 h.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00