Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • jp2mDnes je prvá nedeľa v mesiaci júl. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
  • Vo štvrtok 11.07.2013 na svätej omši o 18:00 h vdp. dekan Jarolím Kročka oslávi 80 rokov života a 55 rokov kňazstva. Na oslavách budú prítomní kňazi z nášho dekanátu a aj náš otec biskup Viliam Judák.
  • Odchod detí do tábora v Kubrici bude v nedeľu 14.07.2013 o 13:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
  • Dnes (v nedeľu 7.07.2013) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na sobotu (13.07.2013). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. V sobotu 13.07.2013 v modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Topoľčian a na budúcu mesiac v utorok 13.08.2013 farníci z Malých Bedzian. Po svätej omši bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00